Norske Optikkleverandørers Forening

er en frivillig organisasjon for leverandører av synsoptikk og bransjerelaterte produkter til det profesjonelle optiske markedet